Psykologmöte 16 december

Den 16 december träffades psykologerna som arbetar med patienter med medfödda metabola sjukdomar i Umeå, Uppsala, Stockholm och Göteborg för att påbörja arbetet med att ta fram yrkesspecifika variabler för RMMS. På plats var även Christina Peterson från PROM-center i Linköping för att presentera livskvalitetsinstrumentet DISABKIDS. Det var en givande dag och en jättefin start på ett nationellt samarbete i psykologgruppen.

Även dietistgruppen har planerat ett arbetsmöte i januari 2014 för att diskutera RMMS, vilket vi ser mycket fram emot.