Dietistmöte 16-17 januari

Den 16 och 17 januari träffades dietister som arbetar med patienter med medfödda metabola sjukdomar i Umeå, Uppsala, Stockholm, Lund och Göteborg för att arbeta med RMMS. Det var två mycket givande dagar som gav upphov till en lång rad konkreta åtgärder och förslag för att göra RMMS ännu bättre både som kvalitetsregister och som beslutsstöd.