Patientrapporterade data

Nu har vi kopplat på ytterligare en tjänst till RMMS för att bättre kunna värdera patienters upplevelser om t.ex. behandling, medicinering och diet. Detta gör vi för att kunna få en bättre skattning över vårdens nytta kontra patientens livskvalité. Tjänsten kallas för DISABKIDS och är ett livskvalitetsinstrument för barn med kroniska sjukdomar. De olika metabola centra kommer att stegvis införa patientverktyget i takt med fortbildning av personal.  Mer utförlig information och instruktion om tjänsten finns här.