Årsrapport 2013

Årsrapporten för 2013 är nu färdigställd för inlämning till kansliet för Nationella kvalitetsregister som en del i redovisningen. Årets rapportering om täckningsgrad och 2013 års rapport har sista inlämningsdatum den 30 september, 2014. RMMS årsrapport 2013 hittar du här.