Lagändring för personer med nedsatt beslutsförmåga

Från och med 1 oktober, 2014 blir det möjligt för personer med nedsatt beslutsförmåga att delta i kvalitetsregister. Detta tack vare en lagändring i patientdatalagen som möjliggör medverkan för denna patientgrupp.
I praktiken innebär det att personalen först och främst ska stötta patienten på ett sådant sätt att denne i så stor utsträckning som möjligt själv kan ta ställning till registrering och därmed kunna hävda sin självbestämmanderätt. I annat fall kan information om patientens ställningstagande inhämtas från exempelvis anhörig eller annan närstående. Referens: Patientdatalag (2008:355)