RMMS är nu ett nationellt kvalitetsregister på nivå 3

Den 11 december publicerade kansliet för Nationella Kvalitetsregister beslutslistan för ekonomiskt stöd för nationella kvalitetsregister nästkommande år. RMMS, som hittills har varit ett kandidatregister, är nu ett nationellt kvalitetsregister på certifieringsnivå 3 (se beskrivning hos Nationella Kvalitetsregister för vad som ingår i de olika nivåerna). Vi är mycket glada för detta erkännande av vårt hårda arbete, och ser fram emot att utveckla RMMS ännu mer under 2015!