RMMS på Nationella kvalitetsregisterkonferensen 2015

RMMS kommer att delta under hela konferenstiden. Ni kan även hitta oss i RCSO: s (RegisterCentrum SydOst) monter för mindre presentation av oss och vårt register under tisdagen kl. 15.25 – 15.45 och på onsdagen kl. 10.30 – 10.50.

Årets nationella kvalitetsregisterkonferens hålls på Elmia den 20-21 januari i Jönköping. Det är en samlingsplats för alla som arbetar med och/eller använder kvalitetsregister.