Verksamhetsberättelse 2018

Vi har nu publicerat verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2018.

Totalt vid 2018 års utgång fanns 540 patienter registrerade i RMMS kvalitetsregister, det vill säga patienter som tackat ja till att medverka i kvalitetsregisterdelen av RMMS. Detta motsvarar 62 % av alla kända patienter i Sverige med någon av de 29 diagnoser som följs upp genom RMMS.

Under året har vi även uppdaterat hemsidan samt informationsmaterial för dataskyddsförordningen GDPR.

Verksamhetsberättelsen i sin helhet finns att läsa under rubriken ”Finansiering” ovan. Där finns även tidigare årsrapporter och verksamhetsberättelser.