Verksamhetsberättelse och årsrapport för 2016, samt finansiering 2018

RMMS verksamhetsplan och årsrapport för 2016 gällande bland annat registrets täckningsgrad kan du läsa i sin helhet här.

Där finns finns även äldre årsrapporter och verksamhetsberättelser, samt uppgifter om registrets finansiering.

Inför 2018 beviljades RMMS 500 000:- för drift, underhåll och utveckling.

Uppdaterad patientinformation och integritetspolicy

Presenterad

För att följa den nya dataskyddsförordningen, GDPR, har vi har tagit fram ett uppdaterat informationsmaterial och informationsbroschyr om RMMS till patienter. Vi har i samband med detta även tagit fram ett helt nytt informationsmaterial på lättläst svenska. Materialet finns under ”Patientinformation” i menyn ovan.

Vi har även publicerat en uppdaterad integritetspolicy för själva hemsidan och vårt nyhetsbrev.

RMMS är nu ett nationellt kvalitetsregister på nivå 3

Den 11 december publicerade kansliet för Nationella Kvalitetsregister beslutslistan för ekonomiskt stöd för nationella kvalitetsregister nästkommande år. RMMS, som hittills har varit ett kandidatregister, är nu ett nationellt kvalitetsregister på certifieringsnivå 3 (se beskrivning hos Nationella Kvalitetsregister för vad som ingår i de olika nivåerna). Vi är mycket glada för detta erkännande av vårt hårda arbete, och ser fram emot att utveckla RMMS ännu mer under 2015!

Dietistmöte 16-17 januari

Den 16 och 17 januari träffades dietister som arbetar med patienter med medfödda metabola sjukdomar i Umeå, Uppsala, Stockholm, Lund och Göteborg för att arbeta med RMMS. Det var två mycket givande dagar som gav upphov till en lång rad konkreta åtgärder och förslag för att göra RMMS ännu bättre både som kvalitetsregister och som beslutsstöd.

RMMS får fortsatta medel 2014 och 2015

Den 16 december publicerade Nationella Kvalitetsregister beslutslistan för medel till nationella kvalitetsregister. RMMS fick sitt första tvååriga anslag, det vill säga att vi fick stöd för både 2014 och 2015 med 400 000:- per år. Vi är mycket glada och tacksamma för detta besked som innebär att vi kan arbeta på i minst två år till. Bättre julklapp kunde vi inte önska oss!