Dietistmöte 16-17 januari

Den 16 och 17 januari träffades dietister som arbetar med patienter med medfödda metabola sjukdomar i Umeå, Uppsala, Stockholm, Lund och Göteborg för att arbeta med RMMS. Det var två mycket givande dagar som gav upphov till en lång rad konkreta åtgärder och förslag för att göra RMMS ännu bättre både som kvalitetsregister och som beslutsstöd.

RMMS får fortsatta medel 2014 och 2015

Den 16 december publicerade Nationella Kvalitetsregister beslutslistan för medel till nationella kvalitetsregister. RMMS fick sitt första tvååriga anslag, det vill säga att vi fick stöd för både 2014 och 2015 med 400 000:- per år. Vi är mycket glada och tacksamma för detta besked som innebär att vi kan arbeta på i minst två år till. Bättre julklapp kunde vi inte önska oss!

Psykologmöte 16 december

Den 16 december träffades psykologerna som arbetar med patienter med medfödda metabola sjukdomar i Umeå, Uppsala, Stockholm och Göteborg för att påbörja arbetet med att ta fram yrkesspecifika variabler för RMMS. På plats var även Christina Peterson från PROM-center i Linköping för att presentera livskvalitetsinstrumentet DISABKIDS. Det var en givande dag och en jättefin start på ett nationellt samarbete i psykologgruppen.

Även dietistgruppen har planerat ett arbetsmöte i januari 2014 för att diskutera RMMS, vilket vi ser mycket fram emot.

Patientinformation på andra språk

Vi på RMMS är mycket glada över att nu kunna erbjuda patientinformation om kvalitetsregister även på andra språk: engelska, spanska, arabiska, turkiska och franska. Texten är den längre generella patientinformationen som funnits för nedladdning här på sidan sedan tidigare. Översättningarna är framtagna av nätverket Barn och vuxen kvalitetsregister där RMMS ingår. Alla översättningarna finns även att ladda ned på sidan ”Patientinformation”.

RMMS på plats under Kvalitetsregisterdagarna

Årets kvalitetsregisterkonferens gick av stapeln 9-10 oktober vid Friends Arena i Stockholm. Konferensen var större än någonsin med över 700 deltagare, och även RMMS var på plats. Under de två dagarna lyssnade vi på spännande föreläsningar, besökte matnyttiga montrar, läste tankeväckande postrar och knöt kontakter. Vi vill tacka alla övriga deltagare för en mycket givande konferens, och önskar på återseende nästa år i Jönköping!