Finansiering

Sedan start (2012) har RMMS mottagit totalt 4 200 000:- i finansiellt stöd för drift och underhåll samt utveckling:

  • 2019. Nationella Kvalitetsregister, 600 000:-, varav 300 000 är preliminära medel som planeras att utbetalas andra halvåret efter regeringsbeslut.
  • 2018. Nationella Kvalitetsregister, 500 000:-
  • 2017. Nationella Kvalitetsregister, 600 000:-
  • 2016. Nationella Kvalitetsregister, 600 000:- (tillägg +100 000:- för utvecklingsprojekt)
  • 2015. Nationella Kvalitetsregister, 400 000:- (tillägg +200 000:- för uppgradering till certifieringsnivå 3)
  • 2014. Nationella Kvalitetsregister, 400 000:-
  • 2013. Nationella Kvalitetsregister, 400 000:-
  • 2012. Nationella Kvalitetsregister, 700 000:-

RMMS är även medverkande i den övergripande paraplyorganisationen Barn- och Vuxenkvalitetsregister (BoV) med RegisterCentrum SydOst (RCSO) som uppdragsgivare. Den formella anslutningen för RMMS är med RCSO.

BoV: s hemsida
RCSO: s hemsida

Förutom direkt finansiellt stöd av Beslutsgruppen i Kansliet för Nationella Kvalitetsregister, bistår deltagande kliniker och metabola centra med arbetstid för utveckling, registrering, och utvärdering.