Fortsatt finansiering för 2016

RMMS får fortsatt anslag på totalt 700 000:- från Nationella Kvalitetsregister för drift, underhåll och utveckling under 2016. 2016 är också det fjärde och sista året i den särskilda satsningen på nationella kvalitetsregister. Vi är förstås mycket glada för det visade förtroendet, och ser fram emot ett givande och utvecklande år!

Lagändring för personer med nedsatt beslutsförmåga

Från och med 1 oktober, 2014 blir det möjligt för personer med nedsatt beslutsförmåga att delta i kvalitetsregister. Detta tack vare en lagändring i patientdatalagen som möjliggör medverkan för denna patientgrupp.
I praktiken innebär det att personalen först och främst ska stötta patienten på ett sådant sätt att denne i så stor utsträckning som möjligt själv kan ta ställning till registrering och därmed kunna hävda sin självbestämmanderätt. I annat fall kan information om patientens ställningstagande inhämtas från exempelvis anhörig eller annan närstående. Referens: Patientdatalag (2008:355)