Redovisningstider!

Just nu är det redovisningstider för alla nationella kvalitetsregister. Redovisningen görs till Kansliet för Nationella Kvalitetsregister och ska innehålla svar på frågor om forskningsaktivitet, en ekonomisk redovisning för 2013, samt en verksamhetsberättelse under det gångna året.
I dagarna blev RMMS verksamhetsberättelse för 2013 färdigställd, och här kan ni hitta den fullständiga rapporten i menyn för publicerade dokument.