Verksamhetsberättelse 2018

Vi har nu publicerat verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2018.

Totalt vid 2018 års utgång fanns 540 patienter registrerade i RMMS kvalitetsregister, det vill säga patienter som tackat ja till att medverka i kvalitetsregisterdelen av RMMS. Detta motsvarar 62 % av alla kända patienter i Sverige med någon av de 29 diagnoser som följs upp genom RMMS.

Under året har vi även uppdaterat hemsidan samt informationsmaterial för dataskyddsförordningen GDPR.

Verksamhetsberättelsen i sin helhet finns att läsa under rubriken ”Finansiering” ovan. Där finns även tidigare årsrapporter och verksamhetsberättelser.

Årsrapport 2017

RMMS lämnade i samband med ansökan om medel 2019 årsrapport för verksamhetsåret 2017.

Totalt vid 2017 års utgång fanns 443 patienter registrerade i RMMS kvalitetsregister, det vill säga patienter som tackat ja till att medverka i kvalitetsregisterdelen av RMMS. Detta motsvarar 53 % av alla kända patienter i Sverige med någon av de i RMMS ingående diagnoserna.

Rapporten i sin helhet finns att läsa under rubriken ”Finansiering” ovan. Där finns även tidigare årsrapporter och verksamhetsberättelser.

Verksamhetsberättelse och årsrapport för 2016, samt finansiering 2018

RMMS verksamhetsplan och årsrapport för 2016 gällande bland annat registrets täckningsgrad kan du läsa i sin helhet här.

Där finns finns även äldre årsrapporter och verksamhetsberättelser, samt uppgifter om registrets finansiering.

Inför 2018 beviljades RMMS 500 000:- för drift, underhåll och utveckling.

Uppdaterad patientinformation och integritetspolicy

För att följa den nya dataskyddsförordningen, GDPR, har vi har tagit fram ett uppdaterat informationsmaterial och informationsbroschyr om RMMS till patienter. Vi har i samband med detta även tagit fram ett helt nytt informationsmaterial på lättläst svenska. Materialet finns under ”Patientinformation” i menyn ovan.

Vi har även publicerat en uppdaterad integritetspolicy för själva hemsidan och vårt nyhetsbrev.

RMMS är nu ett nationellt kvalitetsregister på nivå 3

Den 11 december publicerade kansliet för Nationella Kvalitetsregister beslutslistan för ekonomiskt stöd för nationella kvalitetsregister nästkommande år. RMMS, som hittills har varit ett kandidatregister, är nu ett nationellt kvalitetsregister på certifieringsnivå 3 (se beskrivning hos Nationella Kvalitetsregister för vad som ingår i de olika nivåerna). Vi är mycket glada för detta erkännande av vårt hårda arbete, och ser fram emot att utveckla RMMS ännu mer under 2015!