Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2024-02-16

Forskning

Förutom kvalitetssäkring och utveckling av vården kan data i kvalitetsregister användas för forskning.

Hur det går till

Om forskning ska göras på data från RMMS är steg ett att kontakta registret för att se om den föreslagna studien ens är möjlig. Sedan görs en etikansökan. Detta innebär att etikprövningsmyndigheten går igenom den planerade forskningen och säkerställer att ingen patient kommer till skada av den information som ska används. Kvalitetsregistret gör också en så kallad menprövning innan data kan lämnas ut.

För djupare information om hur forskning kan bedrivas på registerdata hänvisas till Nationella kvalitetsregisters hemsida. Där finns också alla blanketter som behövs för att söka om datauttag. 

Forskningsprojekt

Hittills har två forskare beviljats uttag av data från RMMS för etikgodkänd forskning. Än så länge finns det ingen publicerad forskning på RMMS registerdata. När det ändras kommer den att listas här.