Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2022-02-21

Fler sjukdomar ingår nu i RMMS

Vi är jätteglada för att vi nu även kan följa upp mukopolysackaridoser (MPS) samt porfyridiagnoser i RMMS.

Patientgruppen med porfyrisjukdomar omfattar drygt två tusen personer i Sverige. MPS-gruppen omfattar strax under hundra personer. 

Detta innebär att det totala patientunderlaget för RMMS ökar till totalt drygt tre tusen patienter. 

Nya diagnoser:

Neurometabola sjukdomar; 5 sjukdomar

  • Mukopolysackaridos typ 1, mukopolysackaridos typ 2, mukopolysackaridos typ 3, mukopolysackaridos typ 4, mukopolysackaridos typ 6.

Porfyrier; 9 sjukdomar

  • Akut intermittent porfyri (AIP), ALAD-brist porfyri (ALADP), erytropoetisk protoporfyri (EPP), hepatoerytropoetisk porfyri (HEP), hereditär koproporfyri (HCP), kongenital erytropoetisk porfyri (CEP), porphyria cutanea tarda (PCT), porphyria variegata (PV), X-bunden erytropoetisk porfyri (XLEPP).

 

Vi vill även passa på att göra lite reklam för respektive grupps patientförening:

Svenska MPS-föreningen.

Riksföreningen mot porfyrisjukdomar