Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2022-09-27

För dig som är vårdgivare

Det finns fem regionala metabola behandlingscentra i Sverige. Dessa är vid de sjukhus där det finns specialiserade behandlingsteam med kompetens inom ämnesomsättningssjukdomar. Behandlingsteamen består av bland annat läkare, dietist, sjuksköterska och psykolog. I dagsläget används RMMS enbart vid dessa metabola behandlingscentra. 

Inloggning till RMMS

För inloggning till RMMS behövs ett personligt användarkonto som är kopplat till ditt HSAID. Du får då tillgång till patienter på din enhet och kan börja registrera data. Kontakta oss om du behöver ett konto. 

Samtyckeshantering

Alla patienter som inkluderas i kvalitetsregistret ska ha fått information om detta och inte motsatt sig medverkan. I RMMS har vi valt att arbeta med aktivt samtycke, det vill säga att patienten eller dennes vårdnadshavare har sagt aktivt ja till medverkan efter att de fått muntlig och skriftlig information. Detta samtycke behöver inte vara skriftligt men ska dokumenteras dels i journalen och dels inne i själva RMMS. 

Under ingången för patient finns skriftligt informationsmaterial inklusive en informationsbroschyr och material på andra språk. 

Övergång från barn- till vuxenenhet

Då de sjukdomar som följs upp i RMMS är medfödda och livslånga så kommer det för de allra flesta patienter en punkt då de ska byta vårdenhet från barn till vuxen. I samband med detta ändras också deras tillhörighet i RMMS. Här är vår rekommendation hur detta görs på smidigaste sätt:

  1. Om det inte har gjorts tidigare, informera patienten om RMMS och att dennes vårdnadshavare tidigare sagt ja till medverkan å deras vägnar. Om patienten inte vill vara med längre så ändras samtyckesinformationen i journalen och i RMMS. Om patienten vill fortsätta att vara med behöver ingen ny anteckning göras. 
  2. Fråga om det är OK att den information som samlades in när patienten var minderårig får följa med till vuxenenheten. Vid jakande svar anges detta under basinformation i RMMS. 
  3. Skicka meddelande till registeradministratör om att patienten ska byta enhet i RMMS. OBS skicka inga personnummer via mail, registerID räcker. 

Patientens egenregistrering, PER

Kopplat till RMMS finns en plattform där patienten själv kan registrera och ta del av data. Denna plattform heter patientens egenregistrering, PER. Om patienten inte har mobilt BankID behöver du som vårdgivare lägga in epost och/eller mobilnummer för engångskod inne i RMMS. Det finns ett fält för detta under patientens basdata. 

Skillnaden mellan beslutsstöd och kvalitetsregister

RMMS består av två delar:

  • Beslutsstöd kopplad till den enskilda verksamheten och som är själva portalen för inregistrering av data
  • Nationellt kvalitetsregister varifrån man kan ta fram aggregerade rapporter på gruppnivå.

Endast patienter som tackat ja till att medverka i kvalitetsregisterdelen bidrar med data till rapporter på gruppnivå.

Det är viktigt för dig som vårdgivare att känna till skillnaden mellan dessa två delsystem. Beslutsstödet är rent legalt ett journalsystem och faller under samma restriktioner och sekretesslagar. Du får inte gå in på enskilda patienters sidor i beslutsstödet utan anledning och all access loggas. Eftersom beslutsstödet är ett journalsystem så behövs heller inget samtycke för att registrera data där. 

Kvalitetsregistret i sin tur har en kraftfull rapportgenerator där ni kan plocka fram data på gruppnivå för lokalt förbättringsarbete. En förutsättning för detta är att så många patienter som möjligt har informerats om kvalitetsregistret och tackat ja till medverkan. I dag är den nationella täckningsgraden, det vill säga andelen som har informerats och tackat ja, 69%.