Forskning

Om forskning ska göras på data från RMMS görs först en etikansökan. Detta innebär att etikprövningsmyndigheten går igenom den planerade forskningen och säkerställer att ingen patient kommer till skada av den information som ska används. Kvalitetsregistret gör också en så kallad menprövning innan data kan lämnas ut.

För information om hur forskning kan bedrivas på registerdata hänvisas till Nationella kvalitetsregister.